ร่วมบริจาค

ช่องทางการรับบริจาค

เพื่อเป็นการแสดงความรักและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จย่า ที่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศของเรา

ทุกการบริจาคของท่านคือการกระทำอันยิ่งใหญ่และช่วยสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสังคมและสนับสนุนโครงการ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90”

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

Telephone: 02-710-3298
Fax: 02-379-4430

Email Us

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ท่านสามารถโอนเงินบริจาคของท่านไปยังบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังที่ได้แจ้งไว้

Siam Commercial Bank
Thong Lor Branch, Bangkok
Account Name:  The Princess Mother’s Charities Fund of Thailand
Account type/number: 042-2-40717-1

Thai Military Bank
Langsuan Branch, Bangkok
Account Name: The Princess Mother’s Charities Fund of Thailand
Account type/number: 202-2-05822-2

โปรดเก็บสำเนาใบโอนเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

นำส่ง/ฝากเงินสด

สั่งจ่ายเช็ค

เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ลดหย่อนภาษี

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 120 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษี เงินได้ประจำปีที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 02 – 379 – 4430 ตามด้วย ชื่อผู้บริจาคและที่อยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ต่อไป

The Princess Mother’s Charities Fund of Thailand

Alma Link Building, 20th Floor
25 Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan District, Bangkok 10330

Telephone: 02-710-3298
Fax: 02-379-4430

Email Us

ติดตามเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อติดต่อและติดตามข่าวสารสำคัญจากมูลนิธิฯ เพราะคุณคือคนสำคัญและจะเป็นคนแรกที่จะได้รับข้อมูลและคำเชิญจากเราในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้น

สรรค์สร้างสิ่งดี ๆ เพื่อประเทศของเรา!