เร็ว ๆ นี้

Days
Hours
Minutes
Seconds

ผลงานที่ผ่านมา

สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า โดยให้อนาคตทางการศึกษา ความหวังและโอกาส เพื่อพัฒนาวงการพยาบาลต่อไป

มาร่วมงานวิ่งการกุศลกับเรา! เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90

ทุก 500 บาทของการลงสมัครวิ่งต่อท่าน สามารถช่วยต่อเติมความหวังและสร้างโอกาสให้กับนักเรียนพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตลอดปีการศึกษา

ผู้สมัครเพียง 20 คนเท่านั้น สามารถเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพยาบาลของเรา 1 คน ตลอด 1 ปีการศึกษา

เดิน – วิ่ง เพียง 5 กม. หรือน้อยกว่า ก็สามารถสร้างอนาคตให้กับนักเรียนพยาบาลไทยได้

เมื่อไหร่

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 – 08.30 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

กิจกรรมของเราบนเฟซบุ๊ค

ที่ไหน

พื้นที่ภายในสวนลุมพินี บริเวณหน้าศาลาภิรมย์ภักดี (ศาลาแปดเหลี่ยม)

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.berving.com

หรือสแกน QR Code:

วัตถุประสงค์

1.เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90″ มอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ

2.เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลไทย

3.เพื่อณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และป้องกันโรคอย่างยั่งยืน

รายละเอียดการแข่งขัน

แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

มินิ มาราธอน      ระยะทาง 10 กม.

ฟัน รัน                ระยะทาง   5 กม.

แฟมิลี่ รัน(เดิน/วิ่ง) ไม่จำกัดระยะทาง

จำหน่ายบัตร       ราคา 500บาท ต่อท่าน

หมายเหตุ: มีการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลเฉพาะประเภท มินิ มาราธอน เท่านั้น

กิจกรรมภายในงาน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

05.00 น.             เริ่มงาน กิจกรรมบนเวที

05.20 น.             อบอุ่นร่างกายก่อนการ            แข่งขัน

05.30 น.             พิธีเปิดงาน โดยประธานในพิธี

05.45 น.             ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่งระยะ 10 กม.

05.55 น.             ปล่อยตัวผู้ร่วมวิ่งระยะทาง 5 กม.

06.00 น.             ปล่อยตัวผู้ร่วมวิ่ง ไม่จำกัดระยะทาง

07.15 น.             พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และถ้วยรางวัลลำดับต่าง ๆ

08.30 น.             ปิดงาน

การบริการ

-บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดงานวิ่ง บนเส้นทางวิ่ง

-บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มหลังเข้าเส้นชัย

-ฝากสัมภาระ ณ จุดรับฝากภายในงาน

-บริการปฐมพยาบาลบนเส้นทางวิ่ง และบริเวณเส้นชัย

ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน: บริษัท D.I.N.Sport จำกัด

ถ้วยรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ:
ประเภทมินิมาราธอน เท่านั้น

รางวัลนักวิ่ง OVERALL ชาย / หญิง (2 รางวัล) – ถ้วยรางวัลพระราชทานเกียรติยศจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลนักวิ่งลำดับที่ 2 – 4 ชาย / หญิง (6 รางวัล) – ถ้วยรางวัลมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์

เสื้อกิจกรรม (ทุกระยะ)

เหรียญรางวัล สำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย (ทุกระยะ)

หมายเหตุ: 

-การมอบรางวัลมีเฉพาะประเภท มินิ มาราธอน เท่านั้น

-ถ้วยรางวัลโอเวอร์ออล จะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศ ชาย/หญิง ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก และไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลในลำดับทั่วไป

-ผู้ชนะลำดับที่ 2, 3 และ 4 (ชาย 3 รางวัล และหญิง 3 รางวัล) จะได้รับถ้วยรางวัลฯ

กติกา  **คำตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง (BIB):

-กรณีมารับด้วยตัวเอง ให้นำหมายเลขการจอง และสำเนาบัตรประชาชน ไปรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ พื้นที่ภายในสวนลุมพินี บริเวณหน้าศาลาภิรมย์ภักดี (ศาลาแปดเหลี่ยม) ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น.

-รับทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ช่วยกันแชร์กิจกรรมดีดี

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ผู้สนับสนุนหลัก:

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ให้เกิดขึ้น

ร่วมวิ่ง ร่วมสนุก ร่วมกันทำสิ่งดีดี